VOOR OUDERS EN OPVOEDERS

Niet alle kinderen zitten lekker in hun vel. Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen, klachten of problemen – zoek je als ouder naar een doeltreffende oplossing die de oorzaak aanpakt. De meeste emotionele, psychische en lichamelijke klachten bij kinderen zijn traumagerelateerd, al worden ze (helaas) niet altijd als dusdanig herkend. Het zijn stressreacties op situaties of gebeurtenissen waarin een kind zich onveilig, machteloos of hulpeloos en/of zich niet gezien, gehoord, gewaardeerd of gesteund voelde, of waarin grenzen werden overschreden. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd. 

Ervaringen die tot een trauma leiden, kunnen erg verschillen. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een verandering in de thuis- of schoolsituatie, een verkeersongeluk, een ongeval of medische ingreep, een echtscheiding, overlijden, geweldsmisdrijf of een ramp. Het kan ook gaan om regelmatige gebeurtenissen zoals uitgelachen of gepest worden, faalervaringen, spanningen, conflicten, ruzies of (valse) beschuldigingen, ouder(s) met ziekte, een psychische aandoening of verslaving, mishandeling, incest, agressie of emotionele verwaarlozing. 

Wanneer dit soort situaties niet goed verwerkt worden, laten ze diepe sporen na in het lichaam. Het lichaam blijft dan in een “vecht- of vluchtstand” staan, waardoor het kind in een staat van constante waakzaamheid leeft. Dit wordt zichtbaar in het gedrag – internaliserend (vluchten en bevriezen) of externaliserend (vechten) – en in andere klachten en problemen.


Psychotrauma kan de ontwikkeling van je kind dus ernstig verstoren. De veilige basis valt weg en dat heeft grote invloed op de rest van het leven. Om die reden is het noodzaak trauma zo vroeg mogelijk te onderkennen, te behandelen én om jeugdigen, ouders en school te begeleiden. Hoe vroeger de hulpverlening kan starten, hoe beter de vooruitzichten.

Kenmerken van psychotrauma

Vaak zijn we ons niet bewust van de impact van bepaalde ervaringen op ons kind. We vragen ons af waarom ons kind zich op een bepaalde manier gedraagt, voelt of denkt. Ook als de gebeurtenis al een tijdje geleden is, kan je kind hier nog op reageren. Of deze zich nu terugtrekt in zichzelf (internaliserend) of zich naar buiten toe manifesteert en afreageert (externaliserend); het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

In iedere leeftijdsfase zijn er andere signalen. Kleine kinderen, die een emotionele of schokkende gebeurtenis nog niet goed kunnen duiden, uiten zich heel anders dan adolescenten, die al veel meer begrip hebben van wat er om hen heen gebeurt. Het is belangrijk dat ouders en anderen in de omgeving van het kind hier alert op zijn.

Hieronder vind je een lijstje met de meest voorkomende traumagerelateerde klachten. Denk je dat jouw kind last heeft van traumagerelateerde klachten? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon (jeugdarts, huisarts, etc). Uiteraard mag je ook met ons contact opnemen.
– Angst, paniek, fobieën, faalangst, onzekerheid
– Boosheid, prikkelbaarheid, onrust
– Terugtrekken, vermijdingsgedrag
– Verdriet, somberheid, schaamte en schuldgevoelens
– Sociaal terug getrokken gedrag, eenzaamheid, vervreemding
– Een onveilig gevoel; alertheid en snel schrikken
– Aandacht-, concentratie- en geheugenproblemen
– Herbelevingen/flashbacks
– Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, verhoogde spierspanning, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid
– Bedplassen, slaap-, eetproblemen
– Piekeren, dwanggedachten, moeite met keuzes maken
– Huilerig, drammerig of heel aanhankelijk zijn
– Vertekend zelfbeeld, laag gevoel van eigenwaarde
– Zich snel aangevallen of afgewezen voelen
– Snel van slag raken als iets niet lukt, wantrouwen
– Agressief of impulsief gedrag
– Anderen overal de schuld van geven
– Sterk wisselende emoties
– Hooggevoeligheid (HSP), ADHD/ADD, autisme

Traumabehandeling

Traumagerelateerde klachten verdwijnen niet vanzelf. Het is belangrijk dat ze worden behandeld. Hiermee krijgt jouw kind kans op een optimale ontwikkeling.  Jeugdtrauma Herstel Limburg kan jouw kind en je gezin ondersteunen bij het verwerken van trauma. Doel is het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van traumaverwerking. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van jouw kind en/of gezin.  Naast reguliere behandeling voor psychotrauma zoals EMDR, maken wij gebruik van complementaire methodes. Beiden versterken elkaar, waardoor er sneller resultaat behaald wordt. Hierbij kun je denken aan massage, paarden, boksen, spel-, drama- en creatieve therapie, dans en beweging, emotioneel lichaamswerk, mindfulness en/of yoga.

Daarnaast geven wij ook training psychosociale weerbaarheid. In deze groepstraining leren kinderen zichzelf te accepteren en (weer) trots te zijn op zichzelf. Ze leren vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen. Ook de ouders/opvoeders worden hier bij betrokken. Hiermee hebben jullie aan het eind van het behandeltraject een stevige basis om op eigen kracht verder te gaan. Samen bouwen aan een stevig fundament!

Om bij ons terecht te kunnen, heb je een verwijzing nodig voor je kind via een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, je huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Alle diensten van Jeugdtrauma Herstel Limburg worden vergoed door de gemeente en zijn dus kosteloos voor kinderen en ouders.

AANMELDEN

Voor het aanmelden van een cliënt of vragen over een aanmelding kunt u ons bellen op het nummer: 085-0602084

VRAGEN

Voor vragen of meer informatie, vul het contactformulier in, stuur een email, of neem op werkdagen telefonisch contact met ons op.