VOOR OUDERS EN OPVOEDERS

Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen, klachten of problemen – zoek je als ouder naar een oplossing die de oorzaak aanpakt. De meeste emotionele, psychische en lichamelijke klachten bij kinderen zijn traumagerelateerd, al worden ze (helaas) niet altijd als dusdanig herkend. Het zijn stressreacties op situaties of gebeurtenissen waarin een kind zich onveilig, machteloos of hulpeloos en/of zich niet gezien, gehoord, gewaardeerd of gesteund voelde, of waarin grenzen werden overschreden. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd. 

Ervaringen die tot een trauma leiden, kunnen erg verschillen. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een verandering in de thuis- of schoolsituatie, een verkeersongeluk, een ongeval of medische ingreep, een echtscheiding, overlijden, geweldsmisdrijf of een ramp. Het kan ook gaan om regelmatige gebeurtenissen zoals uitgelachen of gepest worden, faalervaringen, spanningen, conflicten, ruzies of (valse) beschuldigingen, ouder(s) met ziekte, een psychische aandoening of verslaving, mishandeling, incest, agressie of emotionele verwaarlozing. 

Wanneer dit soort situaties niet goed verwerkt worden, laten ze diepe sporen na in het lichaam. Het lichaam blijft dan in een “vecht- of vluchtstand” staan, waardoor het zenuwstelsel ontregeld raakt en het kind in een staat van constante waakzaamheid leeft. Dit wordt zichtbaar in het gedrag – internaliserend of externaliserend – en in andere klachten en problemen.


Psychotrauma kan de ontwikkeling van je kind dus ernstig verstoren. De veilige basis valt weg en dit heeft grote invloed op de rest van het leven. Om die reden is het noodzaak trauma zo vroeg mogelijk te onderkennen, te behandelen én om jeugdigen, ouders en school te begeleiden. Hoe vroeger de hulpverlening kan starten, hoe beter de vooruitzichten.

Kenmerken van psychotrauma

Vaak zijn we ons niet bewust van de impact van bepaalde ervaringen op ons kind. We vragen ons af waarom ons kind zich op een bepaalde manier gedraagt, voelt of denkt. Ook als de gebeurtenis al een tijdje geleden is, kan je kind hier nog op reageren. Of deze zich nu terugtrekt in zichzelf (internaliserend) of zich naar buiten toe manifesteert en afreageert (externaliserend); het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

In iedere leeftijdsfase zijn er andere signalen. Kleine kinderen, die een emotionele of schokkende gebeurtenis nog niet goed kunnen duiden, uiten zich heel anders dan adolescenten, die al veel meer begrip hebben van wat er om hen heen gebeurt. Het is belangrijk dat ouders en anderen in de omgeving van het kind hier alert op zijn. 

Kenmerken psychotrauma

Traumabehandeling

Traumagerelateerde klachten verdwijnen niet vanzelf. Het is belangrijk dat ze worden behandeld. Hiermee krijgt jouw kind kans op een optimale ontwikkeling.  Jeugdtrauma Herstel Limburg kan jouw kind en je gezin ondersteunen bij het verwerken van trauma. Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van traumaverwerking. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van jouw kind en/of jullie gezin. Doel is het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Trauma is een soort geheugenprobleem dat opgeslagen is in het lichaam. Om die reden werken wij vooral mét het lichaam. Praten over trauma helpt te begrijpen wat er is gebeurd en hoe dit van invloed is op het heden, maar het heeft als nadeel dat het lichaam de situatie of gebeurtenis herbeleeft. Daarnaast praten de meeste jeugdigen liever niet over de dingen die ze hebben meegemaakt of hebben daar zelfs de woorden niet voor. Werken met het lichaam helpt jouw kind zich weer veilig, rustig en ontspannen te voelen – weer thuis te komen bij zichzelf.

Wij combineren reguliere behandelmethoden zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie, met complementaire methoden. Lichaamsgerichte én ervaringsgerichte werkvormen worden ingezet om het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen te herstellen. Denk hierbij aan psychomotorische therapie, spel-, drama- en creatieve therapie, lichaamsgerichte traumatherapie zoals IEMT®, Somatic Experiencing® en Tension and Trauma Release Exercises®, als ook mindfulness, massage en aanraking, yoga, dans en beweging, therapie met paarden, judo, boksen en familieopstellingen.

Om jouw kind en jullie gezin effectief bij te staan, zetten wij naast individuele behandeling, vaak ook systeemgerichte behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie of op school in. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsbehandeling. In onze integratieve systeemgerichte groepstrainingen leren jeugdigen én ouders vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen. Kinderen leren zichzelf (weer) te accepteren en trots te zijn op zichzelf. Ouders krijgen handvatten om hun kind op een passende wijze te ondersteunen, te beschermen en te begrenzen. Hiermee hebben jullie aan het eind van het behandeltraject een stevige basis om op eigen kracht verder te gaan. Samen bouwen we aan een stevig fundament!

Jeugdtrauma Herstel Limburg is gecontracteerd zorgaanbieder. Afhankelijk van de zorgvraag of situatie worden de kosten vergoed door de gemeente.

AANMELDEN

Voor het aanmelden van een cliënt of vragen over een aanmelding kunt u ons bellen op het nummer: 085-0602084

VRAGEN

Voor vragen of meer informatie, vul het contactformulier in, stuur een email, of neem op werkdagen telefonisch contact met ons op.