VOOR LEERKRACHTEN EN PROFESSIONALS

Trauma’s zijn de meest dringende volksgezondheidskwestie op dit moment. Jeugdigen met psychotrauma, lopen een groot risico op emotionele, psychische, sociale én lichamelijke problemen op latere leeftijd. Deze belasting werkt door op het gezin, de school, gezondheidszorg en de maatschappij.  Om die reden is het noodzaak trauma zo vroeg mogelijk te onderkennen en te behandelen.

Om jeugdigen met trauma effectief bij te staan, is niet alleen behandeling, maar ook goede begeleiding in de thuissituatie en een stabiele plek op school en in de klas nodig. Daarnaast is een goede samenwerking tussen ouders, school, de omgeving en hulpverleners essentieel. Behandeling en begeleiding van Jeugdtrauma Herstel Limburg is voor jeudigen met traumagerelateerde klachten en enkelvoudig, meervoudig of complex psychotrauma. Doel is het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Jeugtrauma Herstel Limburg

Preventie
Jeugdtrauma Herstel Limburg levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van traumagerelateerde problematiek door het delen van haar kennis met ketenpartners en het voorliggende veld. Door middel van voorlichting en training draagt zij bij aan het vroegtijdig signaleren en het vergroten van bewustzijn rondom stress en trauma én het belang van het herstellen van veiligheid en veerkracht.

Diagnostiek

Psychodiagnostiek gericht op traumaklachten kan een onderdeel zijn van de behandeling binnen Jeugdtrauma Herstel Limburg. Door middel van een uitgebreid diagnostisch onderzoek worden de klachten, de aard van de problematiek én de mogelijkheden en beperkingen van het kind/gezin in kaart gebracht, zodat de meest optimale vorm van behandeling en/of begeleiding kan worden ingezet.

Behandeling

Op basis van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek stellen we samen met de jeugdige en het gezin een behandeltraject op. Omdat elk kind uniek is, werkt Jeugdtrauma Herstel Limburg samen met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van traumaverwerking. Zij streeft er naar om een zo veel mogelijk op maat gemaakt programma aan te bieden, afgestemd op de individuele hulpvraag en behoeftes en mogelijkheden van de jeugdige en zijn/haar omgeving. Het behandeltraject kan uit één of meerdere behandelingen bestaan, begeleiding en deelname aan de training in psychosociale weerbaarheid. Voor meer informatie over de soort behandelingen die wij bieden kijk onder “aanbod” op onze website.

Resultaat

De persoonlijke en integratieve werkwijze van Jeugdtrauma Herstel Limburg sluit aan bij de belevingswereld van jeugdigen, is laagdrempelig en levert ook nog eens zeer goede resultaten op. Resultaat van het behandeltraject is dat de traumagerelateerde klachten c.q. psychosociale problemen bij de cliënt zijn afgenomen of opgelost. Jeugdigen kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen en kunnen zich (daarnaast) beter verder ontwikkelen. Jeugdigen zitten weer lekker in hun vel, waardoor ze makkelijker duurzame relaties kunnen opbouwen en ook hun schoolresultaten verbeteren. Ouders/opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind. De relatie tussen kind en ouder(s) is verbeterd.
Samenwerking

Wij hebben goede samenwerkingsrelaties met andere belangrijke partners, zoals de lokale jeugdhulp (toegangsfuncties gemeenten en voorliggende voorzieningen), huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, Veilig Thuis, justitiële jeugdzorg en onderwijs. De kennis en expertise die Jeugdtrauma Herstel Limburg ontwikkelt, stelt zij ter beschikking aan haar partners.

Aanmelden

Voor het aanmelden van een cliënt of vragen over een aanmelding, staan wij u graag persoonlijk te woord. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 085-0602084. Om voor vergoeding van behandeling of begeleiding in aanmerking te komen, dient door een van de volgende partijen een verwijzing te worden afgegeven: een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, de huisarts, een medisch specialist of jeugdarts.

AANMELDEN

Voor het aanmelden van een cliënt of vragen over een aanmelding kunt u ons bellen op het nummer: 085-0602084

VRAGEN

Voor vragen of meer informatie, vul het contactformulier in, stuur een email, of neem op werkdagen telefonisch contact met ons op.