VERWIJSINDEX

Jeugdtrauma Herstel Limburg is volgens de Jeugdwet verplicht om deel te nemen aan de zogenoemde Verwijsindex. De verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Het doel is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat zij samen de best passende ondersteuning/begeleiding kunnen bieden.  

De Verwijsindex bevat geen inhoudelijke informatie, maar alleen algemene gegevens van de jeugdige en de contactgegevens van de hulpverlener. Er staat dus niet waarom een hulpverlener contact met jullie heeft.  

Voor meer informatie over de Verwijsindex zie: www.multisignaal.nl