Drs. Vera Austen, MSc.

GZ-psycholoog, EMDR practitioner, Systeemtherapeut

Registraties
BIG-register
EMDR Europe

SKJ – Stichting Kwaliteitregister Jeugdzorg
RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Vektis – AGB geaccrediteerd als zorgverlener en praktijk

Met hart voor kinderen en ouders is het Vera haar wens om bij te dragen aan veerkracht van jeugdigen en hun ouders.

Als GZ-psycholoog en regiebehandelaar stelt Vera enerzijds op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie individuele behandelplannen op, anderzijds speelt zij een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. In overleg met het multidisciplinair team monitort zij de voortgang en het verloop van behandelingen en voert zo nodig interventies uit. Daarnaast verricht zij generalistische diagnostiek en indicatiestelling.