TRAUMABEHANDELING

Trauma gerelateerde klachten verdwijnen niet vanzelf. Het is belangrijk dat ze worden behandeld. Hiermee krijgt het kind kans op een optimale ontwikkeling. Jeugdtrauma Herstel Limburg kan het kind en zijn/haar gezin ondersteunen bij het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt individuele behandeling, systeemgerichte behandeling en groepsbehandeling.  

Individuele traumabehandeling heeft tot doel de impact van emotionele of schokkende gebeurtenissen te verwerken, zodat de trauma gerelateerde klachten verminderen of verdwijnen en de jeugdige weer lekker in zijn vel zit, stevig in zijn schoenen staat en zich weer optimaal kan ontwikkelen.

Systeemgerichte behandeling heeft tot doel het verbeteren van het gezinsfunctioneren en het functioneren op school, zodat er sprake is van een veilig, stabiel en ondersteunend leef- en leerklimaat.

Groepsbehandeling is gericht op het vergroten van de copingsvaardigen om beter met de gevolgen van trauma en de ontstane klachten om te gaan. Doel is het versterken van de emotieregulatie en vergroten van het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Essentie is het herstellen van het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen.