TRAUMABEHANDELING

Trauma gerelateerde klachten verdwijnen niet vanzelf. Het is belangrijk dat ze worden behandeld. Hiermee krijgt het kind kans op een optimale ontwikkeling. Jeugdtrauma Herstel Limburg kan het kind en zijn/haar gezin ondersteunen bij het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt individuele behandeling,  gezinstherapie en systeemgerichte groepsbehandeling.  

Individuele traumabehandeling heeft tot doel de impact van emotionele of schokkende gebeurtenissen te verwerken, zodat de trauma gerelateerde klachten verminderen of verdwijnen en de jeugdige weer lekker in zijn vel zit, stevig in zijn schoenen staat en zich weer optimaal kan ontwikkelen.

Gezinstherapie richt zich op de begeleiding en behandeling van gezinnen waarin de problemen of klachten van de jeugdige niet op zichzelf staan, maar worden beïnvloed door het gezin en andersom. Doel is het creëren van een veilig, stabiel en ondersteunend leef- en leerklimaat.

Systeemgerichte groepsbehandeling heeft tot doel het verbeteren van het gezinsfunctioneren, zodat er sprake is van een veilig, stabiel en ondersteunend leef- en leerklimaat. Samen bouwen aan een stevig fundament waarin de jeugdige optimaal kan herstellen en nieuw geleerde vaardigheden geïntegreerd en bestendigd kunnen worden.