Training Psychosociale Weerbaarheid – “Ho, tot hier en niet verder…!”

Een systeemgerichte en integratieve training die kinderen in het basisonderwijs én hun ouders/opvoeders ondersteunt bij het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Als het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen of problemen zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld, spanningen, angsten, pesterijen, boosheid en moeite in de omgang met anderen of op school – zoek je als ouder naar oplossingen. “Hoe kan ik mijn kind het beste helpen?” is dan een veelgehoorde hartenkreet. De systeemgerichte en integratieve training in psychosociale weerbaarheid “Ho, tot hier en niet verder…!” kan dan uitkomst bieden. Deze training wordt zowel preventief, als pedagogisch en curatief (behandeling) ingezet.

De training bestaat uit een psychotherapeutisch traject voor jeugdigen (kindertraining), een geïntegreerd cursusprogramma voor ouders (oudercursus) én bijeenkomsten voor jeugdigen en ouders samen (Samen-Spel). Er wordt gewerkt op basis van ervaringsgericht leren – spel, beweging, verbeeldingskracht, communicatie, aanraking, ontspanning, tekenen, muziek en plezier. Samen bouwen aan een stevig fundament!

De training heeft tot doel:
– Het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen;
– Het ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht bij jeugdigen;
– Het herstellen van het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen bij jeugdigen;
– Het verstevigen van de relatie tussen kind en ouders;
– Het vergroten van kennis van ouders met betrekking tot het herkennen van traumatische stress en de invloed daarvan op het denken, voelen en doen van hun kind;
– Het vergroten van vaardigheden van ouders om op een (meer) sensitieve én responsieve manier te reageren op het kind in stresssituaties;
– Het scheppen van een leefklimaat én leerklimaat dat de verwerking van stress en trauma ondersteunt.

Kindertraining
Tijdens de kindertraining staan de volgende thema’s centraal: het zichzelf leren kennen, contact maken, opbouwen van relaties, winnen, verliezen, vertrouwen, incasseren, oplossingen zoeken, doorzetten en het inzetten van sterke kanten. Jeugdigen leren hun eigen “stuurman” te zijn, hun eigen keuzes te maken en om te gaan met hun talenten en mogelijkheden. Er wordt gewerkt op basis van ervaringsgericht leren – spel, beweging, verbeeldingskracht, communicatie, aanraking, ontspanning, tekenen, muziek en plezier. De groep vormt een veilige plek voor de jeugdige om zich bewust te worden van eigen emoties, behoeften, gedachten, drijfveren, conflicten en gedrag, maar ook om te experimenteren met nieuw gedrag, positieve ervaringen op te doen en de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven te versterken. De wisselwerking tussen de deelnemers onderling is belangrijk; steun en herkenning. De groepen zijn samengesteld uit maximaal 8 jeugdigen met verschillende achtergronden en schoolniveaus.

De training helpt jeugdigen:
• zich (weer) waardevol te voelen, op zichzelf te vertrouwen en stevig in hun schoenen te staan
• vaardigheden te ontwikkelen om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan
• vaardigheden te ontwikkelen om stress, tegenslag en conflicten te hanteren of op te lossen
• zich geborgen, gezien en gewaardeerd te voelen door ouders en belangrijke anderen
• weer blij en trots op zichzelf te zijn
• vriendschappen aan te gaan en te behouden.

Oudercursus
Als ouder wil je het beste voor je kind. Hoe ingrijpend is het als je ziet dat je kind zich ongelukkig voelt en je niet bij machte bent om het te helpen? Ouders vinden herkenning bij elkaar, voelen zich gehoord en gesteund. Samen zoeken we naar helpende krachten en de balans tussen groeiruimte geven én de noodzakelijke steun en begrenzing. We kijken naar de eigen invloed als ouder op de ontwikkeling van het kind en er worden vaardigheden aangereikt om een passende steun te zijn, opvoed- en probleemoplossende vaardigheden worden versterkt.
 
Samen-Spel
Niets is er mooier dan het samen spelen van kind én ouders. Zo heel direct in het hart van het samenzijn. Tijdens het samenspel leren ouders zien wat het kind allemaal al kan, waar het nog steun kan gebruiken en wat daarin wel of juist niet helpend is. Tevens versterkt het samenspel de verbinding en hechting tussen het kind en de ouders. Zo ontstaat een stevige basis voor het kind om met moed en veerkracht de moeilijke dingen in het leven aan te gaan.

Resultaat
De training is is gebaseerd op de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” van Jooske Kool. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en al bijna 25 jaar effectief in de praktijk, met ruim 95% resultaat. Kinderen voelen zich (meer) geborgen, gezien, gewaardeerd en gesteund door ouders en belangrijke anderen, waardoor het basisvertrouwen van toeneemt en de relatie tussen kind en ouders verstevigd. De psychosociale problemen zijn voor een groot deel afgenomen of opgelost. Kinderen kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen en kunnen zich (daarnaast) beter verder ontwikkelen. Kinderen zitten weer lekker in hun vel, waardoor ze makkelijker duurzame relaties kunnen opbouwen en ook hun schoolresultaten verbeteren. Ouders/opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind.

Het gehele traject bestaat uit:

– Intake
– Kennismaking trainer(s), kind en ouders;

Veertien kinder bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerde trainer en assistent;
– Zes oudercursus bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;
– Drie kind-ouder bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;

– Werkboek voor kinderen;
– Cursusboek voor ouders;
– Tussenevaluatie met kind en ouders; 

– Eindevaluatie met kind en ouders;
– Eindverslag;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor kinderen;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor ouders;
– Follow-up gesprek kind en ouders;
– Individuele begeleiding of gezinsbegeleiding vóór, tijdens en na de training.


Er starten minimaal 4 groepen per jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Aanvullende informatie
De groep voor dit trainingstraject is beperkt tot maxiaal 8 kinderen. Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders. Er staan twee specialisten voor de groep, waarvan minimaal één gecertificeerd specialist die de post-HBO opleiding “Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid” heeft afgerond en is aangesloten bij de beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid. De trainers werken onder supervisie van de methodiekontwikkelaar Jooske Kool en de hoofdbehandelaar en tevens specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid, Pomme Termond. Zie voor meer informatie: www.psychosocialeweerbaarheid.nl. 

Aanmelden
Wil jij met jouw kind/gezin deelnemen aan de training psychosociale weerbaarheid?
Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.