KINDERTRAINING “Ho, tot hier en niet verder…!”

Een systeemgerichte en integratieve training die kinderen in het basisonderwijs én hun ouders/opvoeders ondersteunt bij het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Als het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen of problemen zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld, spanningen, angsten, pesterijen, boosheid en moeite in de omgang met anderen of op school – zoek je als ouder naar oplossingen. “Hoe kan ik mijn kind het beste helpen?” is dan een veelgehoorde hartenkreet. De systeemgerichte training in Psychosociale Weerbaarheid kan dan uitkomst bieden.

Kinderen met psychosociale problemen praten niet óver iets, ze laten het zien en/of horen in hun gedrag. Deze training richt zich op de oorzaak achter het “probleemgedrag”, door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van het kind en het herstellen van de balans tussen denken, voelen en doen (mind-heart-body).


Veiligheid en contact vormen het fundament voor kinderen om stil te kunnen staan bij wie ze zijn en wat ze willen. Het herstel van zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn heeft boven alles prioriteit, willen wij bijdragen aan de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht. De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal: Op jezelf vertrouwen, zorgen en opkomen voor jezelf, stilstaan bij wat je wil, kan en doet, beter met anderen omgaan, je eigen problemen oplossen, jezelf beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Kinderen leren zichzelf (weer) accepteren en hoe ze beter met zichzelf en anderen omgaan. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen.

Ouders/opvoeders worden zich bewust(er) van wat zij willen voor hun kind en hun eigen invloed daarop. Ze krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun kunnen zijn voor hun kind en de opvoedvaardigheden worden versterkt.

Training Psychosociale Weerbaarheid
De systeemgerichte en integratieve training bestaat uit een psychotherapeutisch traject voor jeugdigen (kindertraining), ouders (oudercursus) én voor jeugdigen en ouders samen (Samen-Spel). Er wordt gewerkt op basis van ervaringsgericht leren – spel, beweging, verbeeldingskracht, communicatie, aanraking, ontspanning, tekenen en muziek.  

Kindertraining
Centraal staat het zichzelf leren kennen, contact maken, opbouwen van relaties, winnen, verliezen, vertrouwen, incasseren, oplossingen zoeken, doorzetten en het inzetten van sterke kanten. De groep vormt een veilige plek om positieve ervaringen op te doen, te oefenen met “nieuw” gedrag en de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven te versterken. De groepen zijn samengesteld uit maximaal 8 jeugdigen met verschillende achtergronden en schoolniveaus. In de training leren de jeugdigen hun eigen “stuurman” te zijn, hun eigen keuzes te maken en om te gaan met hun talenten en mogelijkheden.

Oudercursus
Als ouder wil je het beste voor je kind. Hoe ingrijpend is het als je ziet dat je kind zich ongelukkig voelt en je niet bij machte bent om het te helpen? Ouders vinden herkenning bij elkaar, voelen zich gehoord en gesteund. Samen zoeken we naar helpende krachten en de balans tussen groeiruimte geven én de noodzakelijke steun en begrenzing. We kijken naar de eigen invloed als ouder op de ontwikkeling van het kind en er worden vaardigheden aangereikt om een passende steun te zijn.

Samen-Spel
Niets is er mooier dan het samen spelen van kind én ouders. Zo heel direct in het hart van het samenzijn. Tijdens het samenspel leren ouders zien wat het kind allemaal al kan, waar het nog steun kan gebruiken en wat daarin wel of juist niet helpend is. Tevens versterkt het samenspel de verbinding en hechting tussen het kind en de ouders. Zo ontstaat een stevige basis voor het kind om met moed en veerkracht de moeilijke dingen in het leven aan te gaan.

Persoonlijke begeleiding/behandeling
Afhankelijk van de hulpvraag kan er zowel voorafgaand, als tijdens en na de training, individuele traumabehandeling of begeleiding worden ingezet. 

Het gehele traject bestaat uit:
– Intake
– Kennismaking trainer(s), kind en ouders;

Twaalf kindertrainingen van 1,5 uur door een gecertificeerde trainer en assistent;
– Vijf oudercursus bijeenkomsten van 2,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;
– Twee kind-ouder bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;;

– Werkboek voor kinderen;
– Cursusboek voor ouders;
– Persoonlijke begeleiding / individuele behandeling op maat vóór, tijdens en na de training van zowel kind als ouder(s);
– Tussenevaluatie met kind en ouders; 

– Eindevaluatie met kind en ouders;
– Eindverslag;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor kinderen;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor ouders;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor kinderen én ouders;
– Follow-up gesprek kind en ouders. 


Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders en kan gecombineerd worden met een individueel behandeltraject.

Vergoeding
Jeugdtrauma Herstel Limburg is gecontracteerd zorgaanbieder voor 18 Zuid-Limburgse gemeenten. De training wordt in het kader van de jeugdwet geheel vergoed. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Resultaat

De training is wetenschappelijk onderbouwd en al bijna 25 jaar effectief in de praktijk, met ruim 95% resultaat. De psychosociale problemen zijn voor een groot deel afgenomen of opgelost. Kinderen kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen en kunnen zich (daarnaast) beter verder ontwikkelen. Kinderen zitten weer lekker in hun vel, waardoor ze makkelijker duurzame relaties kunnen opbouwen en ook hun schoolresultaten verbeteren.  Ouders/opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind. 

Aanvullende informatie

De groep voor dit trainingstraject is beperkt tot maxiaal 8 kinderen. Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders. Er staan twee specialisten voor de groep, waarvan minimaal één gecertificeerd specialist die de post-HBO opleiding “Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid” heeft afgerond en is aangesloten bij de beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid. De trainers werken onder supervisie van de methodiekontwikkelaar Jooske Kool en de hoofdbehandelaar en tevens specialist, Pomme Termond. Zie voor meer informatie: www.psychosocialeweerbaarheid.nl

Aanmelden

Om bij ons terecht te kunnen, heb je een verwijzing nodig voor je kind via een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, je huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Alle diensten van Jeugdtrauma Herstel Limburg worden vergoed door de gemeente en zijn dus kosteloos voor kinderen en ouders.

AANMELDEN

Voor het aanmelden van een cliënt of vragen over een aanmelding kunt u ons bellen op het nummer: 06-28485323

VRAGEN

Voor vragen of meer informatie, vul het contactformulier in, stuur een email, of neem op werkdagen telefonisch contact met ons op.