“Ho, tot hier en niet verder…!” – training psychosociale weerbaarheid

Een systeemgerichte en integratieve training die kinderen in het basisonderwijs én hun ouders/opvoeders ondersteunt bij het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Als het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen of problemen zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld, spanningen, angsten, pesterijen, boosheid en moeite in de omgang met anderen of op school – zoek je als ouder naar oplossingen. “Hoe kan ik mijn kind het beste helpen?” is dan een veelgehoorde hartenkreet. De systeemgerichte en integratieve training in psychosociale weerbaarheid “Ho, tot hier en niet verder…!” kan dan uitkomst bieden. Deze training wordt zowel preventief, als pedagogisch en curatief (behandeling) ingezet.

De training bestaat uit een psychotherapeutisch traject voor jeugdigen (kindertraining), een geïntegreerd cursusprogramma voor ouders (oudercursus) én bijeenkomsten voor jeugdigen en ouders samen (Samen-Spel). Er wordt gewerkt op basis van ervaringsgericht leren – spel, beweging, verbeeldingskracht, communicatie, aanraking, ontspanning, tekenen, muziek en plezier. Samen bouwen aan een stevig fundament!

De training psychosociale weerbaarheid helpt jeugdigen:
– Zich (weer) waardevol te voelen, op zichzelf te vertrouwen en stevig in hun schoenen te staan;
– Vaardigheden te ontwikkelen om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan;
– Spanning, stress, tegenslag en conflicten te hanteren of op te lossen;
– Zich geborgen, gezien en gewaardeerd te voelen door ouders en belangrijke anderen;
– Weer blij en trots op zichzelf te zijn;
– Vriendschappen aan te gaan en te behouden.

De training bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen meer (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Ze gaan zich weer veilig voelen, het basisvertrouwen neemt toe én de relatie tussen kind en ouder verstevigd.

Kindertraining
Centraal staat het zichzelf leren kennen, contact maken, opbouwen van relaties, winnen, verliezen, vertrouwen, incasseren, oplossingen zoeken, doorzetten en het inzetten van sterke kanten. In de training leren de jeugdigen hun eigen “stuurman” te zijn, hun eigen keuzes te maken en om te gaan met hun talenten en mogelijkheden. De groep vormt een veilige plek om positieve ervaringen op te doen, te oefenen met “nieuw” gedrag en de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven te versterken. De groepen zijn samengesteld uit maximaal 8 jeugdigen met verschillende achtergronden en schoolniveaus.

Oudercursus
Als ouder wil je het beste voor je kind. Hoe ingrijpend is het als je ziet dat je kind zich ongelukkig voelt en je niet bij machte bent om het te helpen? Ouders vinden herkenning bij elkaar, voelen zich gehoord en gesteund. Samen zoeken we naar helpende krachten en de balans tussen groeiruimte geven én de noodzakelijke steun en begrenzing. We kijken naar de eigen invloed als ouder op de ontwikkeling van het kind en er worden vaardigheden aangereikt om een passende steun te zijn, opvoedvaardigheden worden versterkt.
 
Samen-Spel
Niets is er mooier dan het samen spelen van kind én ouders. Zo heel direct in het hart van het samenzijn. Tijdens het samenspel leren ouders zien wat het kind allemaal al kan, waar het nog steun kan gebruiken en wat daarin wel of juist niet helpend is. Tevens versterkt het samenspel de verbinding en hechting tussen het kind en de ouders. Zo ontstaat een stevige basis voor het kind om met moed en veerkracht de moeilijke dingen in het leven aan te gaan.

Persoonlijke begeleiding/behandeling
Afhankelijk van de hulpvraag kan er zowel voorafgaand, als tijdens en na de training, individuele traumabehandeling of begeleiding worden ingezet.
 

Het gehele traject bestaat uit:
– Intake
– Kennismaking trainer(s), kind en ouders;

Twaalf kindertrainingen van 1,5 uur door een gecertificeerde trainer en assistent;
– Vijf oudercursus bijeenkomsten van 2,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;
– Twee kind-ouder bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;;

– Werkboek voor kinderen;
– Cursusboek voor ouders;
– Persoonlijke begeleiding / individuele behandeling op maat vóór, tijdens en na de training van zowel kind als ouder(s);
– Tussenevaluatie met kind en ouders; 

– Eindevaluatie met kind en ouders;
– Eindverslag;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor kinderen;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor ouders;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor kinderen én ouders;
– Follow-up gesprek kind en ouders. 


Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders en kan gecombineerd worden met een individueel behandeltraject.

Resultaat
De training is wetenschappelijk onderbouwd en al bijna 25 jaar effectief in de praktijk, met ruim 95% resultaat. De psychosociale problemen zijn voor een groot deel afgenomen of opgelost. Kinderen kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen en kunnen zich (daarnaast) beter verder ontwikkelen. Kinderen zitten weer lekker in hun vel, waardoor ze makkelijker duurzame relaties kunnen opbouwen en ook hun schoolresultaten verbeteren. Ouders/opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind. 

Aanvullende informatie
De groep voor dit trainingstraject is beperkt tot maxiaal 8 kinderen. Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders. Er staan twee specialisten voor de groep, waarvan minimaal één gecertificeerd specialist die de post-HBO opleiding “Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid” heeft afgerond en is aangesloten bij de beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid. De trainers werken onder supervisie van de methodiekontwikkelaar Jooske Kool en de hoofdbehandelaar en tevens specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid, Pomme Termond. Zie voor meer informatie: www.psychosocialeweerbaarheid.nl.