SPECIALISTISCHE BEGELEIDING

Jeugdigen met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten hebben het extra moeilijk. Vaak merken ze zelf al dat het niet zo makkelijk gaat in het contact met anderen. Meestal laat ook de omgeving het merken dat ze “anders” zijn. De kans is groot dat de jeugdige zich niet voldoende kan ontwikkelen in de persoonlijke levenssfeer. Ondanks alle aandacht en zorg van ouders en begeleiders komt de zelfredzaamheid in een sociale omgeving maar matig of helemaal niet tot ontwikkeling. Dit leidt soms tot grote spanningen.

Het herstellen van trauma vindt grotendeels plaats in het dagelijks leven. We weten dat de therapeut het kind niet in zijn eentje ‘beter’ kan maken; samenwerken, een gecombineerd behandelplan, is de boodschap. Begeleiding voor de jeudige en het systeem, gericht op de problematiek, de mogelijkheden en de beperkingen van de jeugdige, kan dan soms uitkomst bieden.

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt specialistische individuele begeleiding, een systeemgerichte integratieve training psychosociale weerbaarheid én studiegeleiding.

Individuele begeleiding heeft tot doel de jeugdige te ondersteunen bij het oefenen van vaardigheden, te stimuleren bij het aan gaan en onderhouden van contacten én inzicht geven in de consequenties van keuzes en gedrag. De begeleiding kan ook gericht zijn op het leren. Hierbij kun je denken aan ondersteuning bij taken, verantwoordelijkheden, plannen en structureren. Begeleiding kan echter ook gericht zijn op het gezin en belangrijke anderen. 

Training psychosociale weerbaarheid bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen meer (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Ze gaan zich weer veilig voelen, het basisvertrouwen neemt toe én de relatie tussen kind en ouder verstevigd.

Studiebegeleiding is speciaal voor jeugdigen die naast traumagerelateerde klachten ook moeite hebben met leren en school. Primair doel is het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, secundair wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van executieve functies.