SPECIALISTISCHE BEGELEIDING INDIVIDUEEL

Jeugdigen met psychosociale problemen als gevolg van trauma hebben het extra moeilijk. Vaak merken ze zelf al dat het niet zo makkelijk gaat in het contact met anderen. Meestal laat ook de omgeving het merken dat ze “anders” zijn. De kans is groot dat de jeugdige zich niet voldoende kan ontwikkelen in de persoonlijke levenssfeer. Ondanks alle aandacht en zorg van ouders en begeleiders komt de zelfredzaamheid in een sociale omgeving maar matig of helemaal niet tot ontwikkeling. Dit leidt soms tot grote spanningen. Toch is er meestal veel verbetering mogelijk met behulp van individuele begeleiding.

In overleg met de jeugdige en zijn/haar ouders stellen we een individueel begeleidingsplan samen. Hierin leggen we vast wat de individuele doelen zijn én hoe we deze willen bereiken. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden. De stappen worden steeds afgestemd op de individuele ontwikkeling van de jeugdige.

Jeugdigen worden begeleid bij het oefenen van vaardigheden, gestimuleerd bij het onderhouden van contacten én krijgen inzicht in consequenties van keuzes en gedrag. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het leren. Hierbij kun je denken aan ondersteuning bij taken, verantwoordelijkheden, plannen en structureren.  

De begeleiding kan bestaan uit:
– Één-op-één gesprekken
– Gesprekken met het gezin, school, etc.
– Begeleiding bij het leren
– Paardencoaching
– Bokscoaching
– Creatieve begeleiding
– Mindfullnes, Yoga
– Massage en aanraking
– Dans en beweging

Begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie, op school en in onze praktijk, maar afhankelijk van de soort begeleiding ook op een andere locatie. Ouders krijgen begeleiding aan de hand van situaties en moeilijkheden die zich voordoen. Ook school (leerkrachten) kunnen betrokken worden bij de individuele begeleiding.  

Specialistische begeleiding wordt vaak ingezet in combinatie met individuele-, systeemgerichte of groepsbehandeling.