INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding is gericht op het vergroten van praktische vaardigheden van de jeugdige en zijn/haar gezin. De begeleiding heeft veelal betrekking op de volgende leefgebieden: psychisch functioneren; wonen; financiën; dagbesteding; zingeving; sociaal, praktisch en lichamelijk functioneren. Hierbij is het voornaamste doel de praktische vaardigheden te vergroten zodat de jeugdige en zijn/haar ouders weer zelfstandig verder kunnen.

Jeugdigen worden begeleid bij het oefenen van vaardigheden, gestimuleerd bij het onderhouden van contacten én krijgen inzicht in consequenties van keuzes en gedrag. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het leren. Hierbij kun je denken aan ondersteuning bij taken, verantwoordelijkheden, plannen en structureren.

Soms ook worden het gezin en belangrijke anderen betrokken bij de begeleiding.Als men in de omgeving van het kind met kennis over het trauma kijkt en handelt, krijgt het kind de ruimte hernieuwd vertrouwen en veerkracht te ontwikkelen. Een goede voedingsbodem voor therapie, herstel en verandering. Goede begeleiding in de thuissituatie, een stabiele plek op school en in de klas én een goede samenwerking tussen ouders, school, de omgeving en hulpverleners is dus essentieel.

Zodra duidelijk is wat de grootste zorgen zijn en waar de krachten liggen bedenken we samen een plan, waarbij we er vanuit gaan dat de jeugdige expert blijft over zijn eigen situatie en de oplossing niet ver weg is. Verder vinden wij het belangrijk om, in overleg, de mensen die kunnen steunen te betrekken zodat wij onze hulp zo snel mogelijk kunnen afronden.

In overleg met de jeugdige en zijn/haar ouders wordt er altijd een individueel begeleidingsplan opgesteld welke richting geeft aan het traject. Hierin leggen we vast wat de individuele doelen zijn én hoe we deze willen bereiken. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden. De stappen worden steeds afgestemd op de individuele ontwikkeling van de jeugdige.


De begeleiding kan bestaan uit:
– Één-op-één gesprekken
– Gesprekken met het gezin, school, etc.
– Begeleiding bij het leren
– Paardencoaching
– Bokscoaching
– Creatieve begeleiding
– Mindfulness, Yoga
– Massage en aanraking
– Dans en beweging

Begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie, op school en in onze praktijk, maar afhankelijk van de soort begeleiding ook op een andere locatie. Ouders krijgen begeleiding aan de hand van situaties en moeilijkheden die zich voordoen. Ook school (leerkrachten) kunnen betrokken worden bij de individuele begeleiding.