SPECIALISTISCHE BEGELEIDING GROEP

Kinderen met psychosociale problemen en traumagerelateerde klachten ontwikkelen “manieren” om zichzelf te beschermen, zich staande te houden c.q. om te “overleven”. Op korte termijn kan dit effectief zijn, maar op langere termijn belemmert dit de psychosociale ontwikkeling en de omgang met anderen. 

Indien de individuele problemen van het kind tot uiting komen in relatie tot zichzelf én de omgang met anderen, kan het kind ook hierin begeleid worden. De systeemgerichte en integratieve training in Psychosociale Weerbaarheid kan dan uitkomst bieden.

Doel is het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Essentie is het herstellen van het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen én het versterken van de relatie tussen kind en ouder.


Training Psychosociale Weerbaarheid

Psychosociale weerbaarheid gaat over het vermogen om met stress, angst, hulpeloosheid en overweldigende ervaringen om te gaan. De integratieve training in de vorm van kortdurende psychotherapie voor kinderen en/of jongeren én een geïntegreerd cursusprogramma voor ouders/opvoeders helpt jeugdigen:

– Zich (weer) waardevol te voelen, op zichzelf te vertrouwen en stevig in hun schoenen te staan;
– Vaardigheden te ontwikkelen om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress, tegenslag en conflicten te hanteren of op te lossen;
– Zich geborgen, gezien en gewaardeerd te voelen door ouders en belangrijke anderen;
– Weer blij en trots op zichzelf te zijn, vriendschappen aan te gaan en te behouden.

Er wordt gewerkt op basis van ervaringsgericht leren – spel, beweging, verbeeldingskracht, communicatie, aanraking, ontspanning, tekenen en muziek.  

De training is gebaseerd op de methode Ho, tot hier en niet verder…! van Jooske Kool. Sinds 1995 wordt deze methode in binnen- en buitenland ingezet – curatief, pedagogisch en preventief – voor diverse doelgroepen in het (speciaal) onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk en GGZ.

Bekijk hier een korte introductie video over de training Ho, tot hier en niet verder…!