SPECIALISTISCHE BEGELEIDING GROEP

Kinderen met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten ontwikkelen “manieren” om zichzelf te beschermen, zich staande te houden c.q. om te “overleven”. Op korte termijn kan dit effectief zijn, maar op langere termijn belemmert dit de psychosociale ontwikkeling en de omgang met anderen. Ook lopen veel jeugdigen vast op school, met leren en het plannen en structureren van hun schoolwerk. 

Indien de individuele problemen van het kind tot uiting komen in relatie tot zichzelf, de omgang met anderen en in relatie tot hun omgeving, dan kan een groepsgerichte training uitkomst bieden.

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt de volgende groepstrainingen:


“Ho, tot hier en niet verder…!” voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders.
Een systeemgerichte en integratieve training in psychosociale weerbaarheid op basis van ervaringsgericht leren (spel en beweging). Bestaat uit een kortdurend psychotherapeutisch traject voor jeugdigen (kindertraining) én een geïntegreerd cursusprogramma voor ouders. Doel is het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Essentie is het herstellen van het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen én het versterken van de relatie tussen kind en ouder.

“Care 4 me” voor jeugdigen van 13 tot 18 jaar.
Een praktische cognitief gedragstherapeutische training op basis van mindfullnes, yoga, beweging en aanraking. Jeugdigen leren vaardigheden om goed voor zichzelf te zorgen, om te gaan met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten, en om stress, tegenslag en conflicten beter te kunnen hanteren of op te lossen. Doel is het versterken van het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Essentie is het herstellen van het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen. Het ervaren van verbinding en wezenlijk contact met zichzelf en anderen. Thuiskomen bij jezelf.

Groepsbegeleiding wordt vaak ingezet in combinatie met individuele behandeling, systeemgerichte behandeling of specialistische begeleiding.