STUDIEBEGELEIDING

Investeren in een gelukkige en succesvolle schoolloopbaan

Jeugdigen met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten hebben vaak ook moeite met leren en school. Ze hebben moeite met aandacht en concentratie, hun werkhouding en werktempo laat te wensen over. Ze hebben moeite met plannen en structureren, voelen zich niet prettig in de klas/school of vinden les en leren saai en stom. Sommige jeugdigen blijven zelfs liever thuis of zijn geregeld ziek of afwezig. Andere jeugdigen lukt het niet om te doen wat ze zouden moeten doen en hun leerresultaten zijn onvoldoende, ondanks dat ze het nivo wel aan zouden moeten kunnen. 

 
Scholen hebben niet altijd de tijd en middelen om voldoende aandacht te besteden aan de individuele ontwikkeling en behoefte van deze leerlingen. Om te voorkomen dat hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde (nog verder) daalt, zij een achterstand oplopen ten opzichte van hun klasgenoten of zelfs volledig uitvallen (met alle gevolgen vandien), biedt Jeugdtrauma Herstel Limburg naast diagnostiek ook begeleiding bij leer- en studieproblemen.


Onze ervaring is dat er – naast trauma gerelateerde klachten – vaak ook sprake is van extra belemmeringen vanwege een gebrek aan energie en motivatie, een “vol” hoofd, informatieverwerkings-, aandachts- en/of tempo problematiek of een leerprobleem, zoals dyslexie en dyscalculie. Deze jeugdigen hebben extra ondersteuning nodig tijdens hun schoolloopbaan.
 
Studiebegeleiding
In een kleine groep worden jeugdigen begeleid bij het plannen, organiseren en uitvoeren van hun dagelijkse taken, waaronder o.a. schoolwerk. Door een intensieve “hands-on” aanpak worden diverse vaardigheden aangeleerd waardoor de motivatie en het zelfvertrouwen toeneemt. De studiebegeleiding bestaat uit 3 middagen (drie keer 3 uur) per week. Daarnaast vindt er één keer per maand een individueel gesprek plaats met onze psycholoog.

Jeugdigen, ouders en school krijgen (meer) inzicht in de sterktes en zwaktes en leren hoe op een passende manier hiermee om te gaan, teneinde de zelfregie van de jeugdige te bevorderen. Primair doel is het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, secundair wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van executieve functies. We werken hierbij nauw samen met jeugdige, ouders en andere betrokkenen, zoals school, zorgteam, leerplicht ambtenaar en andere zorginstanties.