Renate Lambrix – van der Zee

Systeemgericht begeleider, Pedagoog, Complementair Therapeut 

Registraties
CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Wanneer opvoeden en/of opgroeien niet vanzelf gaat helpt Renate jeugdigen en ouders weer in hun kracht te staan. Renate richt zich op het herstellen van de verbinding/relatie tussen jeugdige en ouders en het vergroten van de samenwerking en het wederzijds begrip in het gezin. Haar doel is het creëren van een positief en harmonieus opvoedingsklimaat.

Als begeleider heeft Renate een belangrijk aandeel in de individuele begeleiding van jeugdigen en het gezin bij Jeugdtrauma Herstel Limburg. Vanuit haar expertise werkt zij daarbij nauw samen met de hoofdbehandelaar en andere professionals.