PSYCHODIAGNOSTIEK

Wanneer niet precies duidelijk is waardoor een jeudige vastloopt, voeren we een psychosdiagnostisch onderzoek uit. Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar de klachten of problemen vandaan komen, kunnen we de best passende behandeling en begeleiding geven.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we welke onderzoeken we doen:
– Een intelligentieonderzoek geeft informatie over het denkvermogen. De test bestaat uit een groot aantal vragen en opdrachten, die de jeugdige individueel moet beantwoorden. Het onderzoek duurt ongeveer 2½ uur.
– Een persoonlijkheidsonderzoek maakt duidelijk wat de invloed is van het karakter en de leefomgeving op de klachten. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten, interviews en/of testen.
– We voeren een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden of ontwikkelingsstoornissen uit als er bepaalde vermoedens zijn, zoals ADHD, autisme, een psychose, trauma, depressie of angststoornis. Hiervoor gebruiken we gesprekken, interviews en testen.
– In een neuropsychologisch onderzoek bekijken we de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag. We onderzoeken verschillende functies, zoals de concentratie, geheugen, planmatigheid, sociaal inzicht, leersnelheid en praktische vaardigheden. Daarvoor gebruiken we vragenlijsten en testen.

Al onze bevindingen nemen we op in een onderzoeksverslag, waarin we ook een advies geven over een eventuele behandeling en begeleiding.