PSYCHODIAGNOSTIEK

Wanneer niet precies duidelijk is waarom een jeudige vastloopt, voeren we een psychodiagnostisch onderzoek uit. Met behulp van dit onderzoek krijgen we zicht op hoe de jeugdige in elkaar zit en wat zijn de sterke en minder sterke punten op het gebied van intelligentie, persoonlijk- en sociaal functioneren zijn. Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar de klachten of problemen vandaan komen en waardoor ze in stand gehouden worden, kunnen we de best passende behandeling en begeleiding geven.

Het onderzoek bestaat uit verschillende gesprekken, de afname van vragenlijsten en ander onderzoeksmateriaal. Een geheel psychodiagnostisch onderzoek duurt vaak meerdere uren, verdeeld over verschillende dagdelen. Soms is het nog van belang om een belangrijke ander uit je leven (bijvoorbeeld, je vader, moeder of leerkracht) te spreken, of om een keertje mee te kijken (observeren) bij jou thuis, op school, bij de kinderopvang/BSO, etc. Al onze bevindingen nemen we op in een onderzoeksverslag, waarin we ook een advies geven over een eventuele behandeling en begeleiding.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we welke onderzoeken we doen.

– Een intelligentieonderzoek geeft informatie over de sterke en minder sterke kanten van jouw denkvermogen en het niveau van jouw functioneren. 

– In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Dit  onderzoek geeft inzicht in wat de invloed is van het karakter van de jeugdige en de leefomgeving op het onstaan en voortbestaan van de klachten en problemen. Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over de sterke en minder sterke kanten en daarmee over de psychische belastbaarheid. Het is belangrijk te weten hoeveel druk een jeugdige aan kan en wat de gevolgen kunnen zijn van een te hoge mate van stress voor het psychisch evenwicht.
 
– In een neuropsychologisch onderzoek bekijken we de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag. We onderzoeken verschillende functies, zoals de aandacht, concentratie, geheugen, waarneming, planmatigheid, sociaal inzicht, taalfuncties, ruimtelijk inzicht evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht, de leersnelheid en praktische vaardigheden.

– In een klachtenonderzoek stellen wij met behulp van diverse vragenlijsten en interviews vast welke klachten je hebt en wat de ernst daarvan is.

– Een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden, ontwikkelings- of leerstoornissen voeren wij uit als er bepaalde vermoedens zijn, zoals ADHD, autisme, dyslexie, angst of depressie, hechting, etc.