PSYCHODIAGNOSTIEK

Wanneer niet precies duidelijk is waarom een jeugdige vastloopt, voeren we een psychodiagnostisch onderzoek uit. Met behulp van dit onderzoek krijgen we zicht op hoe de jeugdige in elkaar zit en wat zijn de sterke en minder sterke punten op het gebied van intelligentie, persoonlijk- en sociaal functioneren zijn. Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar de klachten of problemen vandaan komen en waardoor ze in stand gehouden worden, kunnen we de best passende behandeling en begeleiding geven. We noemen dit ook wel handelingsgerichte diagnostiek.

Het onderzoek bestaat uit verschillende gesprekken, de afname van vragenlijsten en ander onderzoeksmateriaal. Een geheel psychodiagnostisch onderzoek duurt vaak meerdere uren, verdeeld over verschillende dagdelen. Soms is het nog van belang om te spreken met belangrijke anderen uit het leven van de jeugdige (zoals moeder, vader of leerkracht), of om een keertje mee te kijken (observeren); thuis, op school, bij de kinderopvang/BSO, etc. Alle bevindingen en onderzoeksresultaten worden opgenomen in een onderzoeksverslag, waarin ook een advies gegeven wordt over een eventuele behandeling en begeleiding.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we welke onderzoeken we doen.

– Een intelligentieonderzoek geeft informatie over de sterke en minder sterke kanten van het denkvermogen en het niveau van functioneren. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de verschillende functies, zoals de aandacht, concentratie, geheugen, waarneming, planmatigheid, taal, ruimtelijk inzicht evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht, de leersnelheid en praktische vaardigheden.

– In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken van de jeugdige. Dit  onderzoek geeft inzicht in wat de invloed is van het karakter van de jeugdige en de leefomgeving op het onstaan en voortbestaan van de klachten en problemen. Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over de sterke en minder sterke kanten en daarmee over de psychische belastbaarheid. 

– In een klachtenonderzoek stellen wij met behulp van diverse vragenlijsten en interviews vast welke klachten de jeugdige ervaart, de ernst  en de beleving hiervan door de jeugdige. 

– Een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden, ontwikkelings- of leerstoornissen voeren wij uit als er bepaalde vermoedens zijn, zoals ADHD, autisme, angst of depressie, hechting, etc.

– Daarnaast behoort diagnostiek en advies i.v.m. vermoedens van dyslexie, hoogbegaafdheid, schoolkeuze en studiekeuze ook tot de mogelijkheden.