PSYCHODIAGNOSTIEK

Wanneer niet precies duidelijk is waarom een jeugdige vastloopt, voeren we een psychodiagnostisch onderzoek uit. Met behulp van dit onderzoek krijgen we zicht op hoe de jeugdige in elkaar zit en wat de sterke en minder sterke punten, de kansen en risico’s zijn, op het gebied van intelligentie, sociaal-emotioneel functioneren, persoonlijkheidsontwikkeling en het gezin. Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar de klachten of problemen vandaan komen en waardoor ze in stand gehouden worden, kunnen we de best passende behandeling en begeleiding geven. We noemen dit ook wel handelingsgerichte diagnostiek.
De totale duur van het onderzoek, van het eerste gesprek tot het adviesgesprek, neemt gemiddeld zes tot acht weken in beslag. Het onderzoek bestaat uit verschillende gesprekken, de afname van vragenlijsten en ander onderzoeksmateriaal. Meestal bestaat het onderzoek uit één of meerdere gesprekken, het online invullen van enkele vragenlijsten en het uitvoeren van enkele praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Soms is het nog van belang om te spreken met belangrijke anderen uit het leven van de jeugdige (zoals moeder, vader of leerkracht), of om een keertje mee te kijken (observeren); thuis, op school, bij de kinderopvang/BSO, etc. Tot slot worden alle bevindingen en onderzoeksresultaten worden opgenomen in een onderzoeksverslag, waarin naast een diagnostische conclusie tevens een advies gegeven wordt over eventuele behandeling en begeleiding.

Een onderzoek bestaat vaak uit verschillende onderzoeksvragen die betrekking hebben op de volgende gebieden:

– Een intelligentieonderzoek geeft informatie over de sterke en minder sterke kanten van het denkvermogen en het niveau van functioneren. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de verschillende functies, zoals de aandacht, concentratie, geheugen, waarneming, planmatigheid, taal, ruimtelijk inzicht evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht, de leersnelheid en praktische vaardigheden.

– In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken van de jeugdige. Dit  onderzoek geeft inzicht in wat de invloed is van het karakter van de jeugdige en de leefomgeving op het onstaan en voortbestaan van de klachten en problemen. Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over de sterke en minder sterke kanten en daarmee over de psychische belastbaarheid. 

– In een klachtenonderzoek stellen wij met behulp van diverse vragenlijsten en interviews vast welke klachten de jeugdige ervaart, de ernst  en de beleving hiervan door de jeugdige. 

– Een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden, ontwikkelings- of leerstoornissen voeren wij uit als er bepaalde vermoedens zijn, zoals ADHD, autisme, angst of depressie, hechting, etc.

– Daarnaast behoort diagnostiek en advies i.v.m. vermoedens van dyslexie, hoogbegaafdheid, schoolkeuze en studiekeuze ook tot de mogelijkheden.

Jeugdtrauma Herstel Limburg is gespecialiseerd op het gebied van diagnostiek van traumagerelateerde klachten/problemen.