PRIVACY

Jeugdtrauma Herstel Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Op deze pagina vind je het privacyreglement en de privacyverklaring van Jeugdtrauma Herstel Limburg. Door dit reglement en deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

PRIVACYVERKLARING PRIVACYREGLEMENT