Drs. Pomme Termond, MSc.

Behandelcoördinator, Psychotraumatoloog, IEMT practitioner, Somatic Bodyworker, Psychosociaal Therapeut, Complementair Therapeut, Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid

Registraties
CAT – Collectief Alternatief Therapeuten
International Association for IEMT Practitioners
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg
CRKBO – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
Vektis – AGB geaccrediteerd als zorgverlener en praktijk

Pomme is samen met Mireille initiatiefnemer van Jeugdtrauma Herstel Limburg.

Het is haar diepste wens een bijdrage te leveren aan het verbeteren van gezondheid en geluk van kinderen en volwassenen. Zij is ervan overtuigd dat de Jeugd- en Gezondheidszorg naar een nieuw niveau gebracht kan worden, door oog te hebben voor de hele mens, in plaats van alleen de klacht of het probleem. Aandacht voor de oorzaak onder de klachten of problemen geeft werkelijke heling en eigen regie over gezondheid en geluk. Door samen te kijken naar wat er écht nodig is om het evenwicht te herstellen, gebruik te maken van de eigen krachten, mogelijkheden en de veranderingswens van de jeugdige en het gezin, worden langdurige klachten en problemen voorkomen.
 

Als behandelcoördinator bewaakt Pomme de inhoudelijke kwaliteit van de zorg, alsook de diagnostische- en behandeltrajecten. Als Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid is zij aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de systeemgerichte groepsbehandelingen. Als directielid stuurt Pomme tevens de werknemers aan en is zij (mede-) eindverantwoordelijk voor belangrijke projecten en processen binnen Jeugdtrauma Herstel Limburg.