ONLINE BEHANDELING EN DIAGNOSTIEK

Vanaf heden biedt Jeugdtrauma Herstel Limburg online behandeling, diagnostiek en begeleiding aan voor trauma gerelateerde klachten.

Nadat een jeugdige/gezin is aangemeld bij Jeugdtrauma Herstel Limburg, doorlopen we het aanmeldproces en zal er een kennismakings/intakegesprek plaatsvinden met een van onze behandelaren. Dit gebeurt in een veilige online omgeving via beeldbellen. Vervolgens wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld en worden de behandelsessies ingepland. Ook een psychodiagnostisch onderzoek kan (grotendeels) online plaatsvinden.  

Alle sessies worden via beeldbellen en chat gevoerd. Daarnaast is er ruimte voor verdieping en reflectie middels een persoonlijk gesprek; online, via chat, telefoon en/of indien nodig of noodzakelijk op locatie.

Jeugdtrauma Herstel Limburg maakt gebruik van verschillende evidence based online behandelmethoden, waaronder ook online EMDR-behandeling.


Online EMDR-behandeling
EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode bij het verwerken van traumatische ervaringen en sterke afname van posttraumatische stress (PTSS) symptomen. Deze behandelmethode leidt er toe dat de ingrijpende herinneringen en/of ervaringen hun kracht en emotionele lading verliezen.

De online EMDR-behandeling is geschikt voor zowel enkelvoudig als meervoudig (complex) trauma. Vooral wanneer er sprake is van één enkele traumatische gebeurtenis, kan men na enkele EMDR sessies al verbeteringen ervaren. Het werkt, net als in de behandelkamer, via oogbewegingen en tik-geluiden. Tijdens de online EMDR sessie is de behandelaar aanwezig en zorgt ervoor dat alles goed verloopt. 

Online psychodiagnostiek
Na de kennismaking/intake zal de diagnosticus die het onderzoek uitvoert uitleggen hoe het onderzoek eruit zal gaan zien. Afhankelijk van de vraag van jeugdige, ouders of verwijzer, wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Meestal bestaat een onderzoek uit één of meerdere gesprekken, het online invullen van enkele vragenlijsten en het uitvoeren van enkele praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Soms vindt er ook een observatie in de thuis, school of opvangsituatie plaats. De totale duur van het onderzoek, van het eerste gesprek tot het adviesgesprek, neemt gemiddeld vier tot zes weken in beslag.

Online begeleiding
Gezien het beleid van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zetten wij op dit moment ook onze systeemgerichte begeleiding zoveel mogelijk voort via videoconsult. Indien face-to-face contact noodzakelijk is bieden wij – met inachtneming van geldende maatregelen – een passende oplossing.

Groepsbehandelingen zijn voor de komende weken geannuleerd.


Nieuwe aanmeldingen nemen wij nog steeds in behandeling.