Drs. Maud Buitenwerf – Schings, MSc.

Psycholoog, Diagnosticus, Mindfulness-coach

Registraties
CAT – Collectief Alternatief Therapeuten
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Maud werkt vanuit de overtuiging dat iedereen voortdurend op weg is naar zichzelf. Er sprake is van een voortdurend streven is naar persoonlijke balans. Het is haar diepste wens om bij te dragen aan het vinden, herstellen en behouden van deze balans.

Als psycholoog verricht zij enerzijds generalistische diagnostiek, anderzijds stelt zij op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie individuele behandelplannen op.