Louisa Meenks

Psychomotorisch therapeut

Registraties
FVB – Federatie Vaktherapeutische Beroepen
NVPMKT – Nederlandse Vereniging Psychomotorische Kinder Therapie

Vektis – AGB geaccrediteerd als zorgverlener en praktijk

Omdat plezier een voorwaarde is om te kunnen leren, staat voor Louisa het beleven van plezier centraal in de behandeling. Als psychomotorisch therapeut  ondersteunt zij kinderen bij de ontwikkeling hun ik-kracht, zodat zij weer kunnen groeien en bloeien. 

Als vaktherapeut heeft Louisa een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling bij Jeugdtrauma Herstel Limburg. Vanuit haar expertise werkt zij nauw samen met de hoofdbehandelaar en andere professionals.