KWALITEITSEISEN

Jeugdtrauma Herstel Limburg hanteert onder andere de volgende kwaliteitseisen:
– Recente verklaring van goed gedrag (VOG);
– SKJ jeugdregistratie;
– Aangesloten bij een (vakgerichte) beroepsvereniging;
– Achterwachtregeling bij ziekte en vakantie;
– Klachtenprocedure;
– Protocol kindermishandeling;
– Privacyreglement en privacyverklaring;
– Laagdrempelige organisatie van zorg;
– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
– Duidelijke werkafspraken over de levering van de ondersteuning, die worden vastgelegd in een Gezinsplan (1G1P).

Alle persoonlijke registraties van ons team kun je terugvinden bij de betreffende medewerker op de pagina “Over ons”