KWALITEITSEISEN

Jeugdtrauma Herstel Limburg is TÜV gecertificeerd en hanteert onder andere de volgende kwaliteitseisen:
– Recente verklaring van goed gedrag (VOG);
– SKJ jeugdregistratie;
– Aangesloten bij een (vakgerichte) beroepsvereniging;
– Achterwachtregeling bij ziekte en vakantie;
– Klachtenprocedure;
– Meldcode KM-HG;
– Protocol suicide;

– Privacyreglement en privacyverklaring;
– Laagdrempelige organisatie van zorg;
– Duidelijke werkafspraken over de levering van de ondersteuning, die worden vastgelegd in een Gezinsplan. 

Certificaat TÜV Nederland