KLACHTEN EN GESCHILLEN

Bent u ergens niet tevreden over? Vertel het ons!

De medewerkers van Jeugdtrauma Herstel Limburg doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee u het niet eens bent. In dat geval is het belangrijk dat u tijdig over datgene praat waar u niet tevreden over bent of last van heeft. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Ook als u geen klacht wilt indienen, maar tips voor verbetering hebt, kunt u deze altijd met ons bespreken. Graag zelfs!


In eerste instantie bespreekt u een klacht altijd met de medewerker van Jeugdtrauma Herstel Limburg. Wanneer wenselijk kan een leidinggevende hierbij aansluiten. 
Toch kan het gebeuren dat het gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of dat u – om wat voor reden dan ook – liever met iemand anders wilt praten. Indien dit het geval is, kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdtrauma Herstel Limburg of via het onderstaande klachtformulier. 

Lees hier wat u kunt doen als u een klacht heeft.

KLACHTENREGELING

Klachtenformulier