Kim Hendriks – Merk

Psychomotorisch therapeut

Registraties
FVB – Federatie Vaktherapeutische Beroepen
NVPMT – Nederlandse Vereniging Psychomotorische Therapie

NFG – Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Vektis – AGB geaccrediteerd als zorgverlener en praktijk

Kim haar uitgangspunt is dat als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, je krijgt wat je altijd hebt gekregen. Als psychomotorisch therapeut brengt zij jeugdigen en hun ouders letterlijk en figuurlijk in beweging om zo hun behoeftes, dromen, wensen en verlangens tot werkelijkheid te maken. 

Als vaktherapeut heeft Kim een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling bij Jeugdtrauma Herstel Limburg. Vanuit haar expertise werkt zij nauw samen met de hoofdbehandelaar en andere professionals.