Drs. Josée Vervoort, MSc

Regiebehandelaar, Verpleegkundige Specialist GGZ

Registraties
BIG-register

Als specialistisch verpleegkundige GGZ en regiebehandelaar stelt Josée enerzijds op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie individuele behandelplannen op en speelt zij een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. Anderzijds biedt zij verpleegkundige behandeling en begeleiding aan cliënten met complexe GGZ-problematiek. In overleg met het multidisciplinair team monitort zij de voortgang en het verloop van behandelingen en voert zo nodig interventies uit. Daarnaast verricht zij generalistische diagnostiek en indicatiestelling.