Dr. Henna Toppenberg, Ph.D

Regiebehandelaar, Psycholoog, Psychotraumatoloog, EMDR-practitioner i.o, ACT therapeut, Mindfulness (MBCT) trainer 

Registraties
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Het is Henna haar wens bij te dragen aan het leren omgaan met emoties en gedachten én het ontdekken van eigen kracht en potentie.

Als regiebehandelaar stelt Henna enerzijds op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie individuele behandelplannen op, anderzijds speelt zij een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. In overleg met het multidisciplinair team monitort zij de voortgang en het verloop van behandelingen en voert zo nodig interventies uit.