Dr. Ellen Otte, Ph.D.

Regiebehandelaar, Psycholoog, IEMT practitioner (i.o), Yoga & Meditatie Coach.

Registraties
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Als regiebehandelaar stelt Ellen enerzijds op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie individuele behandelplannen op, anderzijds speelt zij een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. In overleg met het multidisciplinair team monitort zij de voortgang en het verloop van behandelingen en voert zo nodig interventies uit.