Disclaimer

Aanvaarding van de websitevoorwaarden
Op de inhoud en het gebruik van jeugtraumaherstellimburg.nl zijn deze websitevoorwaarden van toepassing. Jeugdtrauma Herstel Limburg behoudt zich te allen tijde het recht voor jeugtraumaherstellimburg.nl en de informatie daarop, alsmede deze websitevoorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Alle wijzigingen van deze websitevoorwaarden zullen op deze pagina van jeugtraumaherstellimburg.nl worden geplaatst. Het (verdere) gebruik van jeugtraumaherstellimburg.nl houdt aanvaarding van deze websitevoorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan in. Bezoek jeugtraumaherstellimburg.nl niet verder, indien u niet akkoord bent met deze websitevoorwaarden.

Inhoud website
Jeugdtrauma Herstel Limburg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Wij vinden het belangrijk dat de informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet in alle gevallen actueel is. Om die reden kunnen aan de gegevens op deze site geen rechten worden ontleend. Komt u op onze website iets tegen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt een mail sturen naar info@jeugdtraumaherstellimburg.nl.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Jeugdtrauma Herstel Limburg geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade op welke wijze of grondslag ook, ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties, ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Jeugdtrauma Herstel Limburg. Aan de inhoud van de websites kunnen geen rechten worden ontleend.
Jeugdtrauma Herstel Limburg en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van deze website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.
De informatie op deze website is voor iedere bezoeker bedoeld en gaat niet over individuele situaties of problemen. De informatie die wij hier geven kan nooit worden gezien als een persoonlijk advies of vervanging van een gesprek met een behandelaar.

Contact

Om de privacy te waarborgen zullen onze medewerkers berichten via het contactformulier op deze website, die betrekking hebben op een persoon (uzelf of iemand anders), niet in behandeling nemen.
Contact via deze website gebeurt altijd anoniem. Omdat er geen direct (oog)contact is, zijn de medewerkers van Jeugdtrauma Herstel Limburg niet in staat om:
– een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problemen;
– advies te geven over persoonlijke individuele problemen;
– in te schatten of de problemen aanleiding kunnen zijn tot een gevaarlijke situatie;
– in noodsituaties maatregelen te nemen om de veiligheid van het kind/de jeugdige te waarborgen.
Noodsituaties dienen altijd gemeld te worden bij de huisarts of medisch specialist.

Links

De website kan links bevatten naar andere websites en/of servers die niet worden beheerd door Jeugdtrauma Herstel Limburg. Jeugdtrauma Herstel Limburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Zij kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze sites. Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de bezoekers. Het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in door het Jeugdtrauma Herstel Limburg voor de inhoud van dergelijke websites.

Auteursrecht
Alle rechten zijn voorbehouden aan Jeugdtrauma Herstel Limburg.

© Jeugdtrauma Herstel Limburg, 2020

Voor overname van informatie van deze website, dient u contact op te nemen met de afdeling communicatie: info@jeugdtraumaherstellimburg.nl