Drs. Claire Mols, MSc.

GZ-psycholoog i.o, Regiebehandelaar, Psychotraumatoloog, EMDR practitioner, Hypnose Therapeut, Regressie Therapeut, Energetisch Therapeut, Kindercoach, Aandachtsfunctionaris

Registraties
BIVT – Bijscholing instituut voor Therapeuten (EMDR)
CAT – Collectief Alternatief Therapeuten
Hypnose Vereniging Nederland
IHR – Internationaal Hypnose Register
LVAK – Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg
Vektis – AGB Geaccrediteerd als zorgverlener en praktijk

Claire haar grootste wens is om kinderen weer kind te kunnen laten zijn! 

Als GZ-psycholoog i.o en regiebehandelaar stelt Claire enerzijds op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie individuele behandelplannen op, anderzijds speelt zij een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. In overleg met het multidisciplinair team monitort zij de voortgang en het verloop van behandelingen en voert zo nodig interventies uit. Daarnaast verricht zij generalistische diagnostiek en indicatiestelling. Als aandachtsfunctionaris speelt zij een belangrijke rol bij het implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.