Calja Hellebrand – de Bruijn

Psychosociaal Therapeut, Transpersoonlijk therapeut

Registraties 
Boswijk Netwerk
NFG – Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (in aanvraag)

Calja werkt met name met de ouders/opvoeders die behoefte hebben aan ondersteuning. Zij richt zich op stabiliteit. Het herstellen van het fundament – de balans. Individueel en in het gezin. 

Als begeleider heeft Calja een belangrijk aandeel in de individuele begeleiding van jeugdigen en ouders bij Jeugdtrauma Herstel Limburg. Vanuit haar expertise werkt zij daarbij nauw samen met de hoofdbehandelaar en andere professionals.