INDIVIDUELE TRAUMABEHANDELING

Omdat elk kind het verdiend om gelukkig te zijn!

Traumabehandeling heeft tot doel de impact van emotionele of schokkende gebeurtenissen te verwerken, zodat de trauma gerelateerde klachten verminderen of verdwijnen en de jeugdige weer lekker in zijn vel zit, stevig in zijn schoenen staat en zich weer optimaal kan ontwikkelen. 
 
De traumabehandeling bestaat uit drie fasen:

– In de eerste fase geven we voorlichting over de behandeling, over trauma’s in het algemeen en over het verloop van trauma’s. We proberen de ontregeling door de trauma gerelateerde klachten zoveel mogelijk te beperken. Kinderen (en ouders) krijgen vaardigheden aangereikt om met spanning, stress en angst om te gaan.

– In de tweede fase besteden we aandacht aan de verwerking van het trauma. Dit gebeurt veelal door de toepassing van EMDR in combinatie met cognitieve gedragstherapie en schematherapie, als ook met lichaamsgerichte traumatherapie zoals IEMT®, Somatic Experiencing® en Tension and Trauma Release Exercises® en lichaamsgerichte psychotherapie zoals psychomotorische therapie, speltherapie of equitherapie, maar ook boksen, mindfulness, yoga, meditatie, massage, aanraking en ademhaling. 

– In de derde fase wordt aandacht besteed aan het vergroten van sociaal-emotionele- en probleemoplossende vaardigheden. Jeugdigen (en ouders) leren vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen wordt versterkt. Vaak zal er in deze fase gekozen worden om aansluitend met het gezin (jeugdige én ouders) deel te nemen aan de systeemgerichte groepsbehandeling. Een kortdurend (4 maanden) systeemgericht psychotherapeutisch groepstraject. 

Tijdens het gehele behandeltraject vinden er regelmatig oudergesprekken plaats. Enerzijds hebben deze gesprekken tot doel de ouders te informeren over de voortgang van de behandeling en is er ruimte voor het delen van zorgen en het stellen vragen, anderzijds ontvangen ouders hierin psycho-educatie.

De psycho-educatie heeft tot doel:
– Het vergroten van de kennis van ouders met betrekking tot het herkennen van traumatische stress en de invloed daarvan op het denken, voelen en doen van hun kind;
– Het vergroten van de vaardigheden om op een (meer) sensitieve én responsieve manier te reageren op het kind in stresssituaties;
– Het creëren van een omgeving die de verwerking van het trauma ondersteunt.

Behandelmethoden  
Omdat praten over trauma maar deels helpt – het gevoel van onveiligheid en stress niet doet verdwijnen uit het lichaam – combineert Jeugdtrauma Herstel Limburg reguliere behandelvormen met complementaire methoden. Lichaamsgerichte én ervaringsgerichte werkvormen worden ingezet om het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen te herstellen. Hieronder kun je meer lezen over de diverse behandelvormen.