Drs. Anouk Prop, MSc.

Regiebehandelaar, Psycholoog, Psychotraumatoloog, Somatic Experience Therapeut, Yoga docent (E-500 RYT), Mindfulness coach, Bodynamic Psychotherapeut.

Registraties
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (in aanvraag)

Anouk werkt op een holistische wijze op het snijvlak van lichaam en geest. Haar streven is kinderen en jongeren zich (weer) bewust maken van de unieke kwaliteiten en zo bij te dragen aan zelfacceptatie, zelfvertrouwen en veerkracht.

Als regiebehandelaar stelt Anouk enerzijds op basis van anamnese, diagnostiek, rapportage en observatie individuele behandelplannen op, anderzijds speelt zij een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. In overleg met het multidisciplinair team monitort zij de voortgang en het verloop van behandelingen en voert zo nodig interventies uit.