AANMELDEN

Verwijzing
Om voor vergoeding van behandeling, diagnostiek of begeleiding in aanmerking te komen, dient door een van de volgende partijen een verwijzing te worden afgegeven: een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, je huisarts, een medisch specialist of de jeugdarts.

Aanmelden
Aanmelden kan door het mailen van de verwijsbrief naar administratie@jthl.nl of door het versturen van de verwijsbrief per post naar:
Jeugdtrauma Herstel Limburg
t.a.v. aanmeldfunctionaris
Lange Raarberg 56
6231 RN Meerssen
 
Na aanmelding

Zodra wij de schriftelijke verwijsbrief hebben ontvangen, voeren wij een eerste probleemverheldering uit en nemen we contact op met de client om de hulpvraag te formuleren en te beoordelen of deze passend is binnen de door ons geboden hulp.

Vragen
Voor vragen over een verwijzing / aanmelding, staan wij je graag persoonlijk te woord. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 085-0602084.