AANBOD

“Wij gaan uit van mogelijkheden en zetten in op de eigen kracht van het kind en het systeem. Een deskundige en persoonlijke benadering op maat staat centraal in het beantwoorden van de hulpvraag. Doeltreffend, praktisch, positief en oplossingsgericht!”

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt deskundige behandeling, begeleiding én diagnostiek bij trauma gerelateerde klachten of psychosociale problemen aan jeugdigen van 0 t/m 18 jaar en het gezin.

Om jeugdigen met trauma effectief bij te staan, is naast individuele traumabehandeling, vaak ook gezinstherapie of systeemgerichte behandeling noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel van onze behandeltrajecten is de systeemgerichte groepsbehandeling; een kortdurend (4 maanden) systeemgericht psychotherapeutisch groepstraject voor jeugdigen en ouders.

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt tevens specialistische begeleiding, individueel of in een groep – boks-coaching, paarden-coaching, studiebegeleiding of training psychosociale weerbaarheid.

Wanneer nog niet precies duidelijk is waarom een jeudige vastloopt, kan er handelingsgerichte psychodiagnostiek aangevraagd worden.

Er wordt gebouwd aan een stevig fundament om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen en het (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en de psychosociale veerkracht en weerbaarheid te vergroten.


Jeugdigen
 verwerken hun trauma en leren zichzelf (weer) te accepteren en trots te zijn op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan én stress en conflicten te hanteren of op te lossen.

Ouders krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun kunnen zijn voor hun kind. Ook is er aandacht voor het verbeteren of herstellen van de relatie/hechting tussen kind en ouder(s); het vergroten van de sensitiviteit en responsiviteit.

School en/of leerkrachten krijgen ondersteuning om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van een getraumatiseerde leerling. Door traumasensitief les te geven, wordt het klassenklimaat veiliger en komt het kind weer toe aan leren.