AANBOD

“Wij gaan uit van mogelijkheden en zetten in op de eigen kracht van het kind en het systeem. Een deskundige en persoonlijke benadering op maat staat centraal in het beantwoorden van de hulpvraag. Doeltreffend, praktisch, positief en oplossingsgericht!”

Om jeugdigen met trauma effectief bij te staan, is niet alleen behandeling, maar ook goede begeleiding in de thuissituatie en een stabiele plek op school en in de klas nodig. Daarnaast is een goede samenwerking tussen ouders, school, de omgeving en hulpverleners essentieel. Behandeling en begeleiding van Jeugdtrauma Herstel Limburg is voor jeudigen met traumagerelateerde klachten en enkelvoudig, meervoudig of complex psychotrauma. Doel is het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van traumaverwerking. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en/of gezin. Naast reguliere behandeling voor psychotrauma maken wij gebruik van complementaire methodes. Beiden versterken elkaar, waardoor er sneller resultaat behaald wordt.


Jeugdigen verwerken hun trauma en leren zichzelf (weer) te accepteren en trots te zijn op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan én stress en conflicten te hanteren of op te lossen.

Ouders krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun kunnen zijn voor hun kind. Ook is er aandacht voor het verbeteren of herstellen van de relatie/hechting tussen kind en ouder(s); het vergroten van de sensitiviteit en responsiviteit.

School en/of leerkrachten krijgen ondersteuning om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van een getraumatiseerde leerling. Door traumasensitief les te geven, wordt het klassenklimaat veiliger en komt het kind weer toe aan leren.

AANMELDEN

Voor het aanmelden van een cliënt of vragen over een aanmelding kunt u ons bellen op het nummer: 085-0602084

VRAGEN

Voor vragen of meer informatie, vul het contactformulier in, stuur een email, of neem op werkdagen telefonisch contact met ons op.