Ieder kind kan gelukkig zijn!

Integraal Centrum voor Psychotrauma

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt deskundige behandeling en begeleiding aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met klachten of problemen als gevolg van onverwerkte overweldigende ervaringen (psychotrauma) én ouders, opvoeders en leerkrachten. Doel is het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Herstel Veiligheid, Veerkracht en Geluk!

Niet alle kinderen zitten lekker in hun vel. Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen, klachten of problemen – zoek je als ouder en professional naar een doeltreffende oplossing die de oorzaak aanpakt. 

De meeste psychosociale en emotionele problemen waar jeugdigen mee worstelen zijn traumagerelateerd, al worden ze niet altijd als dusdanig herkend. Door trauma vroegtijdig te onderkennen, te behandelen én de omgeving te ondersteunen, kunnen langdurige en ernstige problemen op latere leeftijd voorkomen worden.

Omdat praten over trauma maar deels helpt, combineert Jeugdtrauma Herstel Limburg reguliere behandelvormen zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie, met complementaire methoden. Hierin onderscheid zij zich van andere zorgaanbieders. 

Lichaamsgerichte én ervaringsgerichte werkvormen – zoals mindfulness, massage, yoga, ademhaling, spel-, drama- en creatieve therapie, dans en beweging, boksen, paardencoaching, familieopstellingen – worden ingezet om het gevoel van veiligheid, veerkracht en geluk te vergroten.

De persoonlijke en integratieve werkwijze van Jeugdtrauma Herstel Limburg sluit aan bij de belevingswereld van jeugdigen, is laagdrempelig en levert ook nog eens zeer goede resultaten op. Zij integreert het beste uit twee werelden, zodat lichaam, geest, denken, voelen én doen aandacht krijgen. Dit opent deuren die al pratend en denkend voor de meesten gesloten blijven.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!