Ieder kind kan gelukkig zijn!

Integraal Centrum voor Psychotrauma

Kinderen en jongeren kunnen door emotionele en ingrijpende gebeurtenissen in de knel raken. Jeugdtrauma Herstel Limburg kan dan helpen. Wij bieden deskundige behandeling, begeleiding én diagnostiek bij traumagerelateerde klachten of problemen (psychotrauma) aan jeugdigen van 0 t/m 18 jaar en het gezin. Doel is het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.


Voor Kinderen en Jeugdigen

Ik zit niet lekker in mijn vel.
Wie of wat kan mij helpen?


Voor Ouders en Opvoeders

Het gaat niet zo goed met mijn kind. Wat kan ik doen?


Voor Leerkrachten en Professionals

Hoe herken ik trauma?
Hoe verwijs is?

Herstel Veiligheid, Veerkracht en Geluk!

Emotionele en ingrijpende ervaringen uiten zich vaak in stressreacties. Als deze reacties te lang of te intensief aanhouden, kunnen er problemen ontstaan; lichamelijk, emotioneel, psychisch, in relatie tot anderen, met leren, etc.

Met traumabehandeling kunnen de stressreacties verminderen, waardoor het kind zich weer prettiger voelt, beter kan functioneren en zich verder kan ontwikkelen.

Lees meer

Traumabehandeling

Omdat praten over trauma maar deels helpt, combineert Jeugdtrauma Herstel Limburg reguliere behandelvormen zoals EMDR, IEMT, cognitieve gedragstherapie en schematherapie, met complementaire methoden. Lichaamsgerichte én ervaringsgerichte werkvormen – zoals mindfulness, massage, yoga, ademhaling, emotioneel lichaamswerk, spel-, drama- en creatieve therapie, dans en beweging, boksen, paardencoaching en familieopstellingen – worden ingezet om het gevoel van veiligheid, veerkracht en geluk te vergroten.

De persoonlijke en integratieve werkwijze van Jeugdtrauma Herstel Limburg sluit aan bij de belevingswereld van jeugdigen, is laagdrempelig en levert ook nog eens zeer goede resultaten op. Zij integreert het beste uit twee werelden, zodat lichaam, geest, denken, voelen én doen aandacht krijgen. Dit opent deuren die al pratend en denkend voor de meesten gesloten blijven.