logo

We zijn druk bezig met een update van onze website

Jeugd Trauma Herstel Limburg is momenteel online niet bereikbaar.
Hou ons in de gaten. We zijn druk bezig met onderhoud en het updaten van onze informatievoorziening en vormgeving.
Voor informatie en persoonlijk contact zijn we uiteraard beschikbaar.

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V.:

info@jeugdtraumaherstelbv.nl
Direct contact: O6-21111750

Cannerweg 66

6213 BH Maastricht

AGB 94066569
KVK 84285729

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. (JTHL) is een praktijk die GGZ behandeling/hulpverlening biedt aan jeugd van 0 tot en met 18 jaar (of verlengde jeugdwet), ouders en gezinnen.
We zijn al jaren een belangrijke GGZ organisatie in de regio Zuid Limburg. Vanaf 01 november 2022 onder leiding van een nieuwe eigenaar en met een nieuw beleid, uitgevoerd door Stephan Hermsen. Ons werkgebied is Zuid Limburg waarbij huisartsen, scholen, gemeenten (ook maatwerk) en zorgverzekeraars of andere zorginstellingen onze directe ketenpartners kunnen zijn waarmee we samenwerken. Ook particulier zorg ontvangen, zonder tussenkomst van voornoemde ketenpartners, is mogelijk.

Meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op.

 

Meer over Jeugd Trauma Herstel Limburg BV:
Jeugd trauma herstel is een kleine zorgorganisatie dat hulpverlening biedt aan jeugdigen en   gezinnen. Het team van medewerkers is sterk gericht op ieders eigen specialisme en werkt onderling intensief samen onder leiding van een behandelcoördinator. Dit om een volledig en dekkend pakket aan zorg vorm te geven.

Wij zien ook het gezin als team. Wat betekent dat je het ook als een team moet benaderen. We kunnen niet in ons eentje een huis bouwen. Wel samen met anderen. Iedereen is een stukje bouwsteen. Voeg dat samen en het stevige huis krijgt vanzelf de juiste vorm en inhoud.

Hoe het huis eruit moet zien, wat er aanwezig moet zijn, wat we kunnen verbeteren, wat we missen, waar we ons aan kunnen bezeren? Al dit soort vragen gaan we samen in kaart brengen.

Wij zijn bewust kleinschalig van vorm en kunnen op deze wijze snel, eigentijds, flexibel, professioneel en buiten de vaste kaders werken. Maatwerk als een vaste component dat de kern weergeeft in hoe wij naar gezinnen en mensen kijken en hoe wij samen met hen tot nieuwe inzichten komen.

Onze zorg bestaat altijd uit drie componenten, namelijk Lichaamsgericht (individueel), systeembegeleiding/therapie en behandeling individueel/systeem.

 

 

Lichaamsgericht:

Als ik weet wat en waar ik iets voel kan ik het leren te begrijpen, dan wel mee om leren gaan, zodat het mij niet meer blokkeert maar juist iets oplevert.

Contextueel:

Ik heb mensen om mij heen nodig (gezin, familie, werk, vrienden) om te begrijpen wie ik ben, waarom ik mij zo gedraag en welke invloed het op mij en anderen heeft.

Cognitief:

Om dingen te begrijpen, of juist niet, gebruiken wij onze hersenen. De manier hoe hersenen informatie opnemen, verwerken en hoe deze van invloed zijn op mijn gedrag (ieder mens is uniek) geeft nieuwe inzichten en verandermogelijkheden, echt waar!

 

 

Hoe werken wij:

Vanuit een aanmelding starten wij eerst met een gezinsonderzoek. We krijgen op deze wijze een helder beeld van de huidige situatie. Ieder gezinslid wordt hier intensief bij betrokken. Het is jullie situatie van waaruit we ook de onderwerpen zichtbaar kunnen maken die jullie willen veranderen. Of die er op z’n minst eraan bijdragen dat verandering wenselijk, dan wel noodzakelijk is. In deze fase leggen we de basis voor het behandelplan.

Als het behandelplan intern met onze behandelcoördinator is besproken, wordt het team van behandelaren samengesteld en zal met jullie akkoord met inhoud van het behandelplan, de zorg, starten. Bij de start van de zorg spreken we af hoe vaak we samen evalueren.

Het is belangrijk om ook binnen de behandelfase eventuele veranderingen aan te brengen. Het behandelplan is de rode draad en geen statisch gegeven. Het zal meebewegen in het proces van het gezin en de individuele processen.

 

 

Wat kan er worden ingezet als onderdeel en vorm van de hulpverlening:

Jeugd Trauma Herstel werkt binnen de kaders van de Geestelijke gezondheidzorg op basis van evidence  based behandelmethodieken. Een pragmatisch proces waarbinnen professionaliteit, expertise en de behoefte van de cliënt centraal staan vanuit een holistische benadering.

Behandelmethodieken:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Dialectische gedragstherapie
  • EMDR
  • Individuele trajectbegeleiding
  • KOP-model
  • Systeemtherapie
  • Psychomotorische therapie
  • Diagnostiek
  • Crisisinterventie
  • Ouderschapsbegeleiding, pedagogisch

 

 

Ons werkgebied en opdrachtgevers:

Wij werken intensief samen, in opdracht van Jens (JensHelpt), met de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Tevens leveren wij ook maatwerkopdrachten voor andere gemeenten in midden, noord en Zuid-Limburg en gedeelte van Brabant.

Wij zij verbonden als behandelteam aan het moeder-kind huis, gevestigd in Cadier en Keer, en werken regelmatig in opdracht van Bureau JeugdZorg.

 

Onze professionals zijn geregistreerd bij o.a. de volgende organisaties:

 

 

Onze organisatie is medio 2023 HKZ gecertificeerd, aansluitend op de huidige  iso 9001 certificering.

 

 

Als u niet tevreden bent over onze zorg, kunt u terecht bij Jeugdstem.Meer informatie hierover is hier beschikbaar (of op onderstaande logo klikken)

Lost Password