Ieder kind kan gelukkig zijn!

INTEGRAAL CENTRUM VOOR PSYCHOTRAUMA

Kinderen en jongeren kunnen door emotionele en ingrijpende gebeurtenissen in de knel raken. Jeugdtrauma Herstel Limburg kan dan helpen. Wij bieden deskundige behandeling, begeleiding én diagnostiek bij traumagerelateerde klachten aan jeugdigen van 0 t/m 18 jaar en het gezin. Doel is het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.
Wij zijn actief binnen de volgende Zuid-Limburgse gemeenten: Beek| Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | Maastricht | Meerssen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals |Valkenburg aan de Geul.19 Zuid-Limburgse gemeenten.

Evenwicht, veerkracht en moed

Dat gunnen wij elk kind!


Voor Kinderen en Jeugdigen

Ik zit niet lekker in mijn vel.
Wie of wat kan mij helpen?


Voor Ouders en Opvoeders

Het gaat niet zo goed met mijn kind. Wat kan ik doen?


Voor Leerkrachten en Professionals

Ik zoek hulp voor een jeugdige. Wat doen jullie? Hoe verwijs ik?

Van kwetsbaarheid naar kracht

Jeugdigen kunnen of willen vaak niet praten over hun problemen. Wél ervaren ze stress. Stress nestelt zich in het lichaam en wordt zichtbaar in het gedrag. 

Als deze stressreacties te lang of te intensief aanhouden, kunnen er problemen ontstaan; lichamelijk, emotioneel, psychisch, in relatie tot anderen, met leren, etc. 

Met traumabehandeling en begeleiding thuis en/of op school kunnen de stressreacties verminderen, waardoor het kind zich weer prettig voelt, beter kan functioneren en zich verder kan ontwikkelen. 

Lees meer over onze VISIE

Om jeugdigen met traumagerelateerde klachten effectief bij te staan, bieden wij individuele behandeling. Veelal in combinatie met systeemgerichte behandeling/begeleiding. Wanneer nog niet precies duidelijk is waarom een jeugdige vastloopt, kan er eerst gestart worden met een psychodiagnostisch onderzoek.

Een belangrijk onderdeel van ons behandeltraject is de systeemgerichte groepsbehandeling; een kortdurend (4 maanden) psychotherapeutisch traject voor jeugdigen én hun ouders. Daarnaast 
bieden wij tevens specialistische begeleiding, individueel of in een groep – boks-coaching, paarden-coaching, weerbaarheid, yoga, mindfullness en studiebegeleiding. Er wordt gebouwd aan een stevig fundament om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen en het (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en de psychosociale veerkracht en weerbaarheid van jeugdigen te vergroten.

Herstel veiligheid, veerkracht en geluk!

Omdat praten over trauma maar deels helpt – het gevoel van onveiligheid en stress niet doet verdwijnen uit het lichaam – combineert Jeugdtrauma Herstel Limburg reguliere behandelvormen zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie, met lichaamsgerichte traumatherapie. 

We werken met de taal van het lichaam om het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen te herstellen. 
Deze integratieve werkwijze sluit aan bij de belevingswereld van jeugdigen, is laagdrempelig en levert ook nog eens zeer goede resultaten op. 

Lees meer over onze WERKWIJZE

Omdat elk kind het verdient om gelukkig te zijn!